Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

(internetový obchod www.dotykovy-displej.cz)

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

Kupní cena ve výši: …………..Kč, má být vrácena kupujícímu bezhotovostním převodem na

bankovní účet číslo:

................................................ /........................

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitel:

……………………………………………..

Datum

……………………………………………


Nasledujte nás na Facebooku

Nejprodávanější produkty